Contact
 • Please wait...
 • Nocomment

  Route Circulaire Ankorahotra
  Antananarivo 101
  Madagascar

  034 20 141 41

  nocomment@mail.mg

Directeur de la Publication
Natacha Rakotoarivelo
tana@nocomment.mg
+261 34 20 141 41

 

Rédacteur en Chef
​Aina Zo Raberanto
redaction@nocomment.mg
+261 34 11 141 41

Directeur d’Éditions
Alexis Villain
edition@nocomment.mg
+336 12 79 51 06

Assistante de Direction
Mirah Razafindrakoto
tana4@nocomment.mg
+261 34 20 545 45

 

Directrice Commerciale et Responsable Régions
Valencia Raharinaivo
pub3@nocomment.mg
+261 34 05 242 42

Commerciale et Responsable Appel Qualité
Tahiana
pub6@nocomment.mg
+261 34 07 141 41

Marketing
Mirah Razafindrakoto
tana3@nocomment.mg
marketing@nocomment.mg
+261 34 44 141 41

Responsable PAO
Hary Mampionona Rakotoarinirina
marketing2@nocomment.mg
+261 34 11 343 58

Vidéastes
Vonjy Razafimandimby
video1@nocomment.mg
+261 34 11 343 44

Hoby Raherinirina
+261 33 20 202 14

Responsable Network
Aina Matisse
network@nocomment.mg
+261 34 02 343 42

Responsable Diffusions Livres
Nomena
pub2@nocomment.mg
+261 34 11 142 43

Back Office
Miora
contact@nocomment.mg
+261 34 11 242 43

Journalistes
Aina Zo Raberanto
redaction2@nocomment.mg
+261 34 11 141 41

Responsable Affiches
Tsiferana
+261 34 07 142 42

Photographes  jour
Andriamparany Ranivozanany
photo@nocomment.mg
+261 34 11 140 40

Andry Randrianarisoa
photo2@nocomment.mg
+261 32 29 514 05

Photographes cahiers de nuit
Anja Andriantiana
+261 34 11 343 45

Conception Graphique
Steve Ramiaramanantsoa
+261 32 04 111 61

 

Webmaster
​Hoby Raherinirina
webmaster@nocomment.mg
+261 34 05 140 40

Tsima Andriamampianina
webmaster2@nocomment.mg
fichepartenaire@nocomment.mg
+261 34 11 343 60

Responsables Diffusions
Tina (tana) 034 49 141 41
Rabemanotrona Laigotiana, Rosa Ravoniarivelo (Majunga)
Rose (Tulear)
Claire Foulon​ (Fort-Dauphin)
Ursule Sana (Diego)
Rakoto (Antsirabe)
Meddy Men (Fianarantsoa)
Sylvie Fanoeliarison (Toamasina)
Ziady (Nosy Be)
Todiarivo Ismael (Morondava)
Makboul (Sainte-Marie)
Jean Pierre Chan (Antalaha-Sambava)

diffusions@nocomment.mg
+261 22 334 34